Vitale Teams

Vitale Teams

Samenwerken met vertrouwen en moed

In een wereld die in rap tempo verandert, is de inbreng van elk groeps- of teamlid cruciaal om innovatieve slagkracht te realiseren. In een tijd van transitie en verandering is de noodzaak groot om de effectiviteit van een groep of team te verhogen en verstoorde communicatie zoveel mogelijk te verminderen, met het doel tot betere en uitstekende prestaties en resultaten te komen.

Elke samenwerking tussen mensen heeft een gezond fundament nodig. Een fundament waarop gebouwd en vertrouwd kan worden. Zoals een architect zich richt op de juiste fundamenten en functionaliteit voor een gebouw, zo heeft een team de juiste fundamenten voor een gezonde en effectieve groepsdynamiek nodig. Een fundament dat schokken kan opvangen en voor veerkracht zorgt. Een fundament dat zorgt voor een gezond energiepeil, motivatie en engagement om zo het aanwezige potentieel daadwerkelijk te gebruiken.

 

 

Met gerichte interventies kan de groep of het team gefaciliteerd worden om een gemeenschappelijke taal te vinden die hen in staat stelt de samenwerking op een constructieve manier bespreekbaar te maken, inclusief lastige of disfunctionele aspecten waaronder negatieve emoties. Hierin is het essentieel om een regelmatige structuur te vinden waarin procesmatig op het eigen groeps- of team functioneren wordt gereflecteerd en gehandeld. Uit internationaal wetenschappelijke studies blijkt dat het de aan- of afwezigheid van deze twee elementen is, kenmerkend is voor uitmuntend- of onderpresteren van teams.

Een volwaardig, volwassen team kan met een ontstane conflictsituatie omgaan, desgewenst de confrontatie aangaan en elkaar aanspreken op feedback en gedrag en hierover besluiten nemen en elkaar nog steeds vertrouwen.

Een goed, gezond functionerend team gaat voor resultaten, neemt verantwoordelijkheid voor deze resultaten, toont betrokkenheid naar elkaar, gaat (openlijk) de confrontatie en discussie met elkaar (communicatie) over zaken die ertoe doen en heeft een band van vertrouwen, die niet gemakkelijk wordt verbroken.