Peer Coaching in het onderwijs

samen leren, samen groeien

Betrek leerlingen in elkaars ontwikkeling

Peer coaching is een effectieve manier van coaching en begeleiding door gelijken, ervaringsdeskundigen. In het onderwijs wordt peer coaching in toenemende mate ingezet om leerlingen te betrekken en medeverantwoordelijk te maken voor elkaars ontwikkeling.

Peer2Peer werkt aan onderwijs waar leerlingen en studenten worden uitgedaagd actief betrokken te zijn bij het leerproces en verantwoordelijkheid leren dragen voor zichzelf en voor anderen. Leren doe je immers het beste samen: van en met elkaar. In een veilig leer- en leefklimaat kan een school zich ontwikkelen tot een lerende onderwijsorganisatie waarin jongeren en docenten elkaar respecteren, inspireren en coachen.