Over ons

Waarom

De wereld wordt steeds complexer. Veranderingen gaan razendsnel en nemen exponentieel toe. We raken meer en meer verbonden over landsgrenzen, oceanen, windstreken en vliegroutes heen. Hoe meer we van elkaar weten, hoe meer we ons bewust worden waarin we verschillen. Iedereen heeft zijn eigen belevingswereld. ‘De’ waarheid bestaat niet. Een kakofonie aan overtuigingen, tradities, perspectieven, paradoxen en dilemma’s is de realiteit van ons leven, van ons bestaan hier op aarde.


Spanningen en conflicten

Toch vallen werelden geregeld samen, waar mensen elkaar vinden in een gezamenlijke omgeving en een gezamenlijk doel. Op school, op het werk, in de buurt. Op deze plekken hebben mensen dagelijks met elkaar te maken – bijvoorbeeld als buurtbewoner, collega, teamlid, leidinggevende of klasgenoot. Op deze plekken worden mooie dingen gesmeed, wordt geleerd en gelachen. Maar op deze plekken gaat het ook wel eens mis: misverstanden, irritaties, frustraties, fricties, spanningen en conflicten. En dan?


Omgaan met verschillen

Het omgaan met verschillen – onze diversiteit – voor scholen, organisaties en de maatschappij – is dé uitdaging van de toekomst. En, laten we eerlijk zijn, geen eenvoudige. Dikwijls een, die met pijn, verwarring, gedoe en chaos gepaard gaat. Samenwerken en samenleven met iemand die heel anders is dan jijzelf, is niet makkelijk. En toch weten we inmiddels ook uit veel onderzoek dat het juist die wrijving en spanning, die gepaard gaat met verschil, met het andere en afwijkende, en het conflict, een grote bron van creativiteit en vernieuwing is. Conflict betekent paradoxaal genoeg vaak groei. En zo is omgaan met verschillen – voor mens en organisatie – een belangrijke bron van verandering en groei.

Hier wil Diversity Matters zich voor inzetten. Om te zorgen dat we in veiligheid en vertrouwen van en met elkaar kunnen leren. Elkaar niet uitsluiten maar insluiten. Om elkaars verschillen, talenten en kwaliteiten te benutten. Voor een betere wereld. Voor gezonde en daadkrachtige gemeenschappen en organisaties. Voor veilige en veerkrachtige scholen. Voor gezonde en gelukkige families.

Over

Mijn naam is Anna Betsy Kanneworff, geboren en getogen in Den Haag (1977) en na ruim twintig jaar in Amsterdam gewoond te hebben, terug in mijn geboortestad aan zee. Een deel van mijn jeugd groeide ik op in Afrika. Dat opgroeien in een andere wereld en andere cultuur heeft diepe impact gehad op mijn identiteitsvorming en leven en ervoor gezorgd dat ik ruim 15 jaar later het vliegtuig pakte terug naar waar ik vandaan kwam en me inschreef voor de studie culturele antropologie.


Cultuur en conflict

Cultuur en conflict werd een rode draad. Ik studeerde af op radicalisering onder jongeren in de sloppenwijken van Nairobi, Kenia en werkte een aantal jaren voor conflictorganisaties als IKV Pax Christi en de VN waar ik trainingen gaf. Wat beweegt mensen toch tot het uiterste te gaan? Vaak omdat mensen zich niet gehoord voelen, en niet gezien, om wie ze willen zijn, voor welke waarden ze staan en wat ze als waardevol zien.

Ik specialiseerde me in communicatie en werd all-round communicatietrainer, opgeleid door Karin de Galan bij de School voor Training. Ik werkte voor diverse opdrachtgevers in de profit en non-profit sector, begeleidde nieuwkomers in hun integratie en anderen in hun re-integratie als job-coach. Met psycho-drama en Voice Dialogue (Lex Mulder/Berry Collewijn) werd mijn coachings- en begeleidingspalet uitgebreid.


Een andere manier van kijken

In 2008 leerde ik Deep Democracy – the lewis method kennen, een fundamenteel andere manier van kijken naar groepen en conflicten. Ontstaan in de nadagen van de apartheid in zuid-Afrika in 1994. Die conflicten en tegenstellingen niet ziet als iets wat je weg moet poetsen, maar als iets wat groei en ontwikkeling kan brengen.

Vanuit de Deep Democracy filosofie en zienswijze werk ik met groepen, teams en organisaties. In toenemende mate ook in het onderwijs, waar ik ook als trainer-adviseur betrokken ben bij Peer2Peer. Daarnaast geef ik les als docent bij Toegepaste Psychologie op de Hogeschool Leiden.

Aanpak en werkwijze

Ervaringsgericht leren

Leren wordt relevant als het aansluit bij de praktijk en ervaring van deelnemers. In de trainingen en workshops wordt zoveel mogelijk gewerkt met werkvormen die interactief en ervaringsgericht zijn en met dat wat zich aandient. Want zoals Confucius al zei: ‘Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.’

Hoofd, hart en handen

In de trainingen en workshops wordt gewerkt vanuit het hoofd, hart en handen principe: het proces van leren, ontwikkelen en groeien voltrekt zich in een dynamische cyclus. Hoofd staat voor kennis, inzicht, begrip, betekenis, bewustwording. Hart staat voor betrokkenheid, motivatie, beleving, enthousiasme, willen. Handen staat voor toepassen, uitvoeren, concreet maken, aan de slag gaan, in de praktijk brengen, oefenen, doen.

Intake en opdracht op maat

Voor de training vindt er altijd een gerichte intake plaats om de juiste vraag te achterhalen. Een training of workshop wordt op maat gemaakt en altijd in onderling overleg met de opdrachtgever. Diversity Matters wordt gewaardeerd om haar vermogen contact te maken en goed te kunnen aansluiten bij de vraag en behoefte van wat er op dat moment speelt. Ze kan op een luchtige, speelse manier diepere problematiek bespreekbaar maken en waar nodig mensen een spiegel voorhouden.

Samen leren. Wijsheid van de groep.

Diversity Matters neemt geen `know it all` houding aan, maar doet een beroep op de al aanwezige kennis van de deelnemers en groep. Hoewel de trainer specifieke kennis en ervaring heeft, is het potentieel en de wijsheid van de groep benutten een wezenlijk onderdeel van het leerproces.

Deelnemen als jezelf

Leren is je bewust worden en je veilig voelen om te durven doen. Deze voorwaarden zijn van belang om deelnemers ruimte te geven om zichzelf te zijn en op een speelse en creatieve manier, die mensen eigen is, te werken met vragen die spelen. Deelnemers worden uitgenodigd deel te nemen als zichzelf.

Onbewuste vs bewuste

We vervullen allemaal rollen en hebben herkenbare drijfveren, emoties en gedrag. Een rol is van onszelf en van de groep. Veel van ons gedrag speelt zich af in ons onbewuste. In het onbewuste van onszelf en de groep huist het ware potentieel. Door ervaringsgericht en dynamisch te werken maken contact maken met onbewuste lagen, waardoor een ‘bewustzijnsslag’ gemaakt kan worden en meer van het eigen potentieel benut kan worden.

Samenwerkingen

Diversity Matters werkt graag samen met de volgende partners en experts in hun vak.