Haags Montessori Lyceum

burgerschap en omgaan met verschillen

Deep Democracy in School

Omgaan met verschillen in de klas als spiegel voor burgerschap

Vraag

21ste eeuw vaardigheden, burgerschap, omgaan met verschillen en het tegengaan van segregatie en klassenongelijkheid zijn belangrijke thema’s, die het onderwijs bezig houden. Hoe kunnen we ons onderwijs dusdanig vormgeven dat we burgerschap ook voorleven, als docententeam onder elkaar en als docenten voor en vooral ook met de leerlingen. Dit was de vraag van het MT van het Haags Montessori Lyceum.

Om zo leerlingen op te voeden die klaar zijn voor de maatschappij, om actief in verbinding met zichzelf en de ander leiding te geven aan zichzelf en hun ambities.

Deze vraag herbergt de noodzaak om voor een aanpak te kiezen, die als paraplu kan fungeren om de leerling, de klas, de school, de stad, de maatschappij en de wereld met een nieuwe bril te kunnen aanschouwen en daarin effectief te kunnen functioneren vanuit je eigen stem, expressie en perspectief én in actieve verbinding met de ander.

Deep Democracy is deze paraplu: een methode, visie en aanpak die werkelijk een andere manier van kijken naar en handelen in groepen biedt. Deep Democracy is ook een verrassend doeltreffende aanpak om ‘omgaan met verschillen en inclusie’ praktisch handen en voeten te geven.

Met Deep Democracy in school wordt er op verschillende niveaus gewerkt met deze aanpak en levert op verschillende niveaus resultaten. Voor de leerling, school, de klas en de maatschappij:

Leerlingen leren basisvaardigheden die ze zowel in hun loopbaan als in hun persoonlijke leven zullen kunnen gebruiken en toepassen:

 • Leerlingen leren zichzelf uit te spreken
 • Leerlingen leren anderen te horen en te luisteren naar andere, tegengestelde meningen
 • Leerlingen ervaren het belang van diversiteit (verschillend mogen zijn) en inclusie (er bij horen ondanks onze verschillen)
 • Leerlingen leren inclusieve besluiten te nemen voor henzelf en in de groepen waarin ze leren, werken en leven.
 • Vergroot eigenaarschap en betrokkenheid van leerlingen bij hun onderwijsleerproces en de schoolomgeving

Klas

 • gezonde groepsdynamiek in een klas waardoor het volle potentieel van leerlingen kan worden benut 

 • vergroot verdraagzaamheid en begrip tussen leerlingen onderling 

 • vergroot tolerantie ten aanzien van elkaar en van andere meningen en gevoelens Docent

 • vergroot de handelingsverlegenheid van de docent als het gaat over sensitieve gespreksonderwerpen
 • vergroot vaardigheden om iedereen in de klas zich te laten uiten en zijn/haar mening kan geven en het benutten van ongemakkelijke spanning, onrust en conflicten (verschil van inzicht) te benutten in plaats van ontwijken

School

 • geeft handen en voeten aan het thema burgerschap
 • openbreken van (gevoelige) thema’s waar iedereen over kan praten en aan deel kan nemen, benutten van de wijsheid van de hele school
 • versterkt de docententeams waardoor deze inclusieve besluitvorming voor kunnen leven