Cultuuronderzoek

ongeschreven regels en onbewuste gedragspatronen

Dragers van cultuur

Een cultuuronderzoek geeft inzicht in de onbewuste drijfveren, gewoonten, ongeschreven regels, routines en gedragspatronen van groepen mensen in een organisatie. Cultuuronderzoek kan een effectieve manier zijn om de eigen waarden en (onbewuste) gedragspatronen in kaart te brengen. Het kan helpen de eigen blinde vlekken te zien en daar zodoende verder mee aan het werk te gaan.

Om een cultuur beter te leren kennen wordt zoveel mogelijk in de leefwereld van de organisatie zelf gedoken. Bij een cultuuronderzoek wordt participerend geobserveerd, gevoeld, beleefd en geinterviewd. Dat kost vaak tijd. Wat is het het verhaal van binnenuit? Verteld door diegene die de cultuur draagt: van laag tot hoog, van onder tot boven.

Vervolgens kan gekeken worden of deze (gedrags)patronen passen bij de huidige wensen, doelen en ambities van de organisatie en hoe deze mogelijk verandert kunnen worden (het moeilijkste wat er is).