Welkom

Diversity Matters

Als verschillen er mogen zijn, ontstaat vanzelf de verbinding

Welkom bij Diversity Matters – een bureau voor vragen rond diversiteit, inclusie en interculturaliteit – opgericht door Anna Betsy Kanneworff (1977) vanuit de visie dat ieder mens een waardevolle bijdrage te leveren heeft aan deze wereld. En dat een betere duurzame wereld, organisatie of gemeenschap ieders unieke stem, talent en bijdrage nodig heeft om tot bloei te komen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf(sprekend).

Herkenbaar? In uw team of organisatie:

 • Wordt meer gesproken over, dan met elkaar
 • Durft men elkaar niet aan te spreken
 • Zeggen we wel ja, maar doen we nee
 • Stellen we dingen uit
 • Houden we op vergaderingen vaak ons mond
 • Ervaren we spanningen, onmacht, frustraties en ergernissen. Zonder te weten hoe we hier effectief mee om kunnen gaan
Diversity Matters

De kracht van verschilen

Overal waar mensen in groepen samenleven, werken en leren, lopen we tegen verschillen aan. Meestal leveren die verschillen spanning en ongemak op.. en die gaan we als mensen liever uit de weg. Heel menselijk, maar niet wetend dat we daarmee de belangrijkste bron en het grootste potentieel mislopen. Daarom kan het helpen anders naar die verschillen te kijken, te leren hier anders mee om te gaan om zo de kracht hiervan te benutten.

Diversity Matters helpt
om te zorgen dat:

 • Er ruimte is om te zeggen, wat gezegd moet worden
 • Mensen elkaar kunnen en durven aanspreken
 • Mensen naar elkaar luisteren, ook al zijn ze het niet met elkaar eens
 • Er knopen worden doorgehakt
 • De confrontatie op een gezonde manier wordt aangegaan
 • De betrokkenheid groot is en mensen er echt voor gaan
 • Besluiten worden gemaakt met draagvlak, ook van de minderheid